המרכז למורשת וערכים ע"ש קובי איכלבום הי"ד

| |

האתגרים לעיסוק ברוח צה"ל

חיזוק התפיסה המקצועית של קציני החינוך להובלת תחום התוכן - רוח צה"ל

מטרות:

1. בירור האופן בו נתפס קצין החינוך ביחס לעיסוק ברוח צה"ל.

2. המשגת המורכבות לעיסוק בתחום רוח צה"ל.

3. חיזוק תחושת המסוגלות של קציני החינוך לעיסוק בתחום רוח צה"ל.

אוכלוסיית היעד:

קציני וסגלי חינוך

 

הסדנה מיועדת עד 25 משתתפים.

© כל הזכויות שמורות לבית קובי 2021