פרוייקטים

| |

בית ומשפחה

העמותה מפעילה 3 דירות מגורים לחיילים בודדים, בכל אחת מהן 3 חיילים. את הדירות מתחזקת העמותה באופן שוטף. מתנדבים מלווים את החיילים לאורך שירותם הצבאי ומהווים עבורם משפחה.

דירה שהיא בית


בעמותת בית-קובי ישנן שלוש דירות למען חיילים בודדים לוחמים בחטיבת גבעתי. בכל דירה מתגוררים שלושה חיילים. לכל חייל חדר משלו .  החיילים מלווים על ידי משפחות מתנדבות. הדירות מתוחזקות על ידי העמותה הן בהיבט החומרי והן בהיבט המקצועי. הדירות מהוות בית חם ותומך.
נכון להיום תוכנית בית ומשפחה הינה תוכנית ייחודית בצה"ל בכלל ובחטיבת גבעתי בפרט.
כיום התוכנית מהווה מודל .
עד היום: 40 בוגרים שסיימו את שירותם הצבאי .

תוכנית בית ומשפחה הינו תוכנית ייחודית, בצה"ל בפרט ובחברה האזרחית בכלל.

אוכלוסיית היעד בתוכנית:

 • חיילים בודדים לוחמים מחטיבת גבעתי .

 • משפחות מלוות.

מטרות

 • לסייע לחייל הבודד במכלול הצרכים הרגשיים והחומריים שיאפשרו לו למצות את הפוטנציאל שלו בצה"ל.

 • להוות מודל ייחודי לטיפול בחייל הבודד בארץ.

 • לרתום את הקהילה האזרחית והעסקית לסיוע לחיילים בודדים.

ההצלחה שלנו

ההצלחה של תוכנית בית ומשפחה נמדדת בכמה מישורים:

 • חיילי בית קובי מוכשרים כמפקדים וקצינים בצה"ל
 • כיום לעמותת בית קובי 41 בוגרים.

 • כל בוגרי בית קובי סיימו את שירותם הצבאי .

 • ארגונים ואזרחים פרטיים מגיעים לעמותה ללמוד על התוכנית.

 • השתתפות בדיונים בצה"ל על המענים לצרכים של החייל הבודד.
   

   

   

הצלחתנו נמדדת גם בתחושת החייל הבודד, כפי שמספר ג', חייל בודד בתוכנית "בית ומשפחה": "השינוי הגדול התחיל אחרי הגעתי לבית קובי. קיבלתי מגורים ומשפחה מלווה. מצאתי בית ומשפחה במובן הכי חם שיכול להיות".

© כל הזכויות שמורות לבית קובי 2020