עיתונות

| |

Lone soldiers retrace blazing of route to free j'lem

"Legend has it that on may 21/1948 three Palmah fighters seeking to holiday..."
Jerusalem post 05/2006


Lone soldiers retrace blazing of route to free j'lem

© כל הזכויות שמורות לבית קובי 2021